Joan Laborda 

LABORDA JUAN Joan Laborda Nascut a Badalona el 1954, des de primerenca edat mostra la seva inclinació cap al dibuix. Als divuit anys entra al taller del pintor Múrcia Valcárcel, on aprèn anatomia i composició. Als dinou anys ingressa a la Universitat on cursa simultàniament la carrera d’Història de l’Art, llicenciant-se en l’especialitat d’Art Modern i Contemporani, conjuntament amb Disseny Gràfic a l’Escola de Disseny Elisava de Barcelona. Als 24 anys es matricula, i ingressa, a la facultat de Belles Arts de Barcelona, on cursa estudis de pintura. De la mà del catedràtic, Joan Ramon Triadó realitza la seva primera exposició a la seva ciutat natal el 1977, als vint-anys. A partir d’aquest moment tota la seva vida l’ha dedicat al món de la creació artística en dos vessants: pintura i el disseny. Entre 1978 i 1981 treballa en el negoci familiar per pagar la seva independència econòmica, realitzant també diverses exposicions individuals i cua així com participar en concursos de pintura. Després d’una primera etapa com a dissenyador free-va llancejar, cursa un màster en comunicació i s’estableix el 1985 fundant el seu primer estudi de disseny gràfic i creativitat aplicada al món de la comunicació, anomenat Storm. A causa de la notable acceptació dels treballs d’aquest estudi, aviat es convertirà en agència de publicitat-1986-, aconseguint dos anys més tard el premi nacional a la millor creativitat en revista tècnica. Durant tots aquests anys, la seva tasca creativa s’ha desenvolupat en paral.lel en el camp del disseny i l’art, treballant en nombrosos projectes d’identitat corporativa tant com per a empreses, com per entitats públiques. En el transcurs d’aquest mateix període, no és fins al 1993, quan s’estableix definitivament el seu estudi de pintura a Teià, un poble de la costa a uns vint quilòmetres de Barcelona, aquest període es caracteritza per una gran activitat creadora, que dóna com a resultat més de quaranta exposicions i participacions en Fires d’Art Contemporani. A partir de l’any dos mil, és seleccionat per impartir classes en el centre de cultura “Can Lleonart” d’Alella, on imparteix seminaris de pintura creativa durant nou anys. El seu interès per l’activitat docent es veurà continuada en el seu estudi, on continuarà donant classes fins a l’actualitat i en aquesta data inicia les seves investigacions artístiques aplicant els seus coneixements en el tractament digital de la imatge. Neixen els seus anomenats “collages digitals”. L’any 2003, a través de la galeria Ab-Antoni Botey, exposa a la fira d’Art Contemporani de Estrasbourg, en Art Santander ia la fira Artexpo de Barcelona. El 2006, a la galeria SalaConsell242 de Barcelona, la seva sèrie “L’estudi del pintor”. L’any 2009, exposa per primera vegada a París, a través de la galeria Blumann de la capital francesa. L’any 2010, trasllada el seu estudi a Alella, una localitats veïna, on treballa actualment. A nivell estilístic, és difícil de classificar: eclèctic i inconformista, no es pot considera com un dissenyador que pinta, ja que les seves creacions té identitat pròpia; utilitza els estils històrics com si es tractés de colors en una paleta. Dins d’una línia expressionista quant al fons i postmodernista pel que fa als materials i temes, l’artista treballa sobre la base de sèries temàtiques fins que esgota el motiu base, d’aquesta forma es succeeixen les seves “sèries”. La paleta de color és càlida (ocres, vermells, carmí, sípies, grisos) i un color que sembla redibuixar el motiu principal: el negre. Els materials i tècniques utilitzades són diverses i segons la sèrie: des collages. plàstics, fustes, sorres; acrílics, olis fins a la pintura més clàssica de cavallet. El tema central de les seves obres normalment se centra en l’home, el seu entorn quotidià i el pas del temps. En les seves obres apareix sovint un personatge només, en un escenari gairebé teatral, on els seus éssers, molts anònims o prototips, apareixen com a espectadors anònims del pas del temps, és en aquest punt on alguns han cregut veure una similitud estilística amb la figuració narrativa .

http://joanlaborda.jimdo.com/

https://www.youtube.com/watch?v=mCgvqAxArHQ

https://www.youtube.com/watch?v=FQVqpFivwDI

https://www.youtube.com/watch?v=Jld2UhdFWRU

https://www.youtube.com/watch?v=cZyAjxQpI68

Print Friendly, PDF & Email